Author Archives: admin1

Fiber Silver 60Mbps

Fiber Silver 60Mbps Bảng giá chi tiết gói cước cáp quang FPT – Fiber Silver như sau : Mô tả gói cước Fiber Siver 60Mbps Tốc độ Download/Upload 60Mbps Cước chưa khuyến mãi 3.000.000 VNĐ Cước hưởng khuyến mãi 2.000.000 VNĐ / tháng Hình thức thanh toán Trả sau Đóng phí hòa mạng : 500.000 […]

Read More

Fiber Plus 80Mbps

Fiber Plus 80Mbps Bảng giá chi tiết gói cước cáp quang FPT – Fiber Plus như sau : Mô tả gói cước Fiber Plus Tốc độ Download/Upload 80Mbps Cước chưa khuyến mãi 3.000.000 VNĐ Cước hưởng khuyến mãi 2.000.000 VNĐ / tháng Hình thức thanh toán Trả sau Đóng phí hòa mạng : 500.000 VNĐ […]

Read More

Fiber Play 50Mbps

Fiber Play 50Mbps Bảng giá chi tiết gói cước cáp quang FPT – Fiber Play như sau : Mô tả gói cước Fiber Play 50Mbps Tốc độ Download/Upload 50Mbps Cước chưa khuyến mãi 1.500.000 VNĐ Cước hưởng khuyến mãi 1.500.000 VNĐ / tháng Hình thức thanh toán Trả sau Đóng phí hòa mạng : 500.000 […]

Read More

Fiber Business 45Mbps

Fiber Business 45Mbps Bảng giá chi tiết gói cước cáp quang FPT – Fiber Business như sau : Mô tả gói cước Fiber Business 45Mbps    Tốc độ Download/Upload 45Mbps Cước chưa khuyến mãi 1.200.000 VNĐ Cước hưởng khuyến mãi 800.000 VNĐ / tháng Hình thức thanh toán Trả sau Đóng phí hòa mạng : […]

Read More

Gói cáp quang F6 – 16Mbps

Gói cáp quang F6 – 16Mbps Bảng giá chi tiết gói cước cáp quang FPT – Fiber F5 như sau : Mô tả gói cước Fiber F6 Tốc độ Download/Upload 16Mbps Cước chưa khuyến mãi 260.000 VNĐ Cước hưởng khuyến mãi 180.000 VNĐ / tháng Hình thức thanh toán Trả sau Đóng phí hòa mạng […]

Read More

Gói cáp quang F5 – 22Mbps

Gói cáp quang F5 – 22Mbps Bảng giá chi tiết gói cước cáp quang FPT – Fiber F5 như sau : Mô tả gói cước Fiber F5 Tốc độ Download/Upload 22Mbps Cước chưa khuyến mãi 320.000 VNĐ Cước hưởng khuyến mãi 220.000 VNĐ / tháng Hình thức thanh toán Trả sau Đóng phí hòa mạng […]

Read More