Category Archives: Internet Doanh Nghiệp

Fiber Diamond 80Mbps

Fiber Diamond 80Mbps Bảng giá chi tiết gói cước cáp quang FPT – Fiber Dinamon như sau : Mô tả gói cước Fiber Diamond Tốc độ Download/Upload 80Mbps Cước chưa khuyến mãi  15.000.000 VNĐ Cước hưởng khuyến mãi 8.000.000 VNĐ / tháng Hình thức thanh toán Trả sau Đóng phí hòa mạng : 500.000 VNĐ […]

Read More

Fiber Silver 60Mbps

Fiber Silver 60Mbps Bảng giá chi tiết gói cước cáp quang FPT – Fiber Silver như sau : Mô tả gói cước Fiber Siver 60Mbps Tốc độ Download/Upload 60Mbps Cước chưa khuyến mãi 3.000.000 VNĐ Cước hưởng khuyến mãi 2.000.000 VNĐ / tháng Hình thức thanh toán Trả sau Đóng phí hòa mạng : 500.000 […]

Read More

Fiber Plus 80Mbps

Fiber Plus 80Mbps Bảng giá chi tiết gói cước cáp quang FPT – Fiber Plus như sau : Mô tả gói cước Fiber Plus Tốc độ Download/Upload 80Mbps Cước chưa khuyến mãi 3.000.000 VNĐ Cước hưởng khuyến mãi 2.000.000 VNĐ / tháng Hình thức thanh toán Trả sau Đóng phí hòa mạng : 500.000 VNĐ […]

Read More

Fiber Play 50Mbps

Fiber Play 50Mbps Bảng giá chi tiết gói cước cáp quang FPT – Fiber Play như sau : Mô tả gói cước Fiber Play 50Mbps Tốc độ Download/Upload 50Mbps Cước chưa khuyến mãi 1.500.000 VNĐ Cước hưởng khuyến mãi 1.500.000 VNĐ / tháng Hình thức thanh toán Trả sau Đóng phí hòa mạng : 500.000 […]

Read More

Fiber Business 45Mbps

Fiber Business 45Mbps Bảng giá chi tiết gói cước cáp quang FPT – Fiber Business như sau : Mô tả gói cước Fiber Business 45Mbps    Tốc độ Download/Upload 45Mbps Cước chưa khuyến mãi 1.200.000 VNĐ Cước hưởng khuyến mãi 800.000 VNĐ / tháng Hình thức thanh toán Trả sau Đóng phí hòa mạng : […]

Read More